FINANSIJSKI IZVEŠTAJI


 
         
     
 


Stanje sredstava na računu
Zdravstvene ustanove Apoteka Jagodina
 

datum:

21.04.2021

 

Prethodno stanje:

48,706.75

Uplate RFZO - lekovi:

Uplate RFZO - pomagala:

     

Preneta sredstva dobavljačima:

 

Stanje na računu:

 

52,690.59
 
         
     
 
         
       
         
         
     
 
         
     
 
 
         
     
 
         
     
 
 
         
     
 
       
         
         
         
         
     

Zdravstvena ustanova Apoteka Jagodina
35000 Jagodina, Karađorđeva b.b

     
 
(C) 2009-2016.
ZU Apoteka Jagodina.
 

tel/faks: (+381 0) 35/8221-477; E-mail: apoja@ptt.rs
račun: 840-772661-57, PIB: 105089693

 

Design:
Infotrend